Romsko naselje Kamenci - Roma settlement Kamenci
Romsko naselje Kamenci - Roma settlement Kamenci
Romsko naselje Kamenci - Roma settlement Kamenci Predstavitev E-rezervacijski sistem Fotogalerija Romsko naselje Kamenci - Roma settlement Kamenci
Romsko naselje Kamenci - Roma settlement Kamenci
 
Get the Flash Player to see this rotator.
Romsko naselje Kamenci - Roma settlement Kamenci Slovenski jezik English language

DOBRODOŠLI V ROMSKEM NASELJU  KAMENCI
"DEL TUHA"

Romi – Cigani smo bili in smo še:
popotniki, „žlajfarji“ (brusači),   glasbeniki, plesalci, vedeževalci, zdravilci… in še kaj …

Tudi graditelji mostov:
med našimi svetovi…

Pridite, dragi prijatelji, in nas spoznajte!

Pozdravili vas bomo z "DEL TUHA"
in deležni boste prisrčne dobrodošlice
in prijateljskega sprejema.

In ob slovesu vam bomo rekli
„DEVLEHA“  (ostanite z bogom)
– v upanju, da boste ponovno prišli.
 
 
LUDVIK LEVAČIČ,
poglavar romskega naselja Kamenci
in predsednik romskega društva
 
 
"ROMANO PEJTAUŠAGO"
Romsko društvo Kamenci

Naslov:
Ul. Prekmurske čete 140, 9232 Črenšovci - SI
Telefon:  00386-2-5711 549
GSM: 00386-31-755071
e-mail: romano.nlp@gmail.com
http://www.romi-kamenci.si

 

 
Projekt—Project:
"ROMANO BARVALIJPE—ROMSKO BOGASTVO—ROMA RICHNESS"
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Financira se iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: „Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve: „Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.
Project is co-finaced by the the European Union from the European Social Fund. It is being financed from the Operational programme Development of human resources for the period 2007 – 2013, developmental priority: „Equal oppurtunities and reinforcing the social inclusion“, Priority axis: „Increased employability of vulnerable groups in the field of culture and support to their social inclusion”.